Psychology Thammasat University

posted on 01 Jun 2012 15:07 by folkswaken in Psychology directory Lifestyle, Knowledge, Idea
 
 
แนะนำภาควิชาจิตวิทยาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
*** ปัจจุบัน ปรุบปรุงเป็น พ.ศ.2555 แล้ว ***
 

 
ความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์

หลักสูตรภาควิชาจิตวิทยามีความมุ่งหมายให้นักศึกษาทฤษฎีกฎเกณฑ์และวิธีต่าง ๆ ทาง จิตวิทยา เพื่อให้นักศึกษาที่เลือกศึกษาวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาเอก นำความรู้ไปใช้ในด้านการวิจัย การสอน การฝึกอบรม การบริหารงานบุคคล งานมนุษยบริการและสังคมบริการ ในการทำงานตามหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนต่าง ๆ

หลักสูตรภาควิชาจิตวิทยาเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกวิชาจิตวิทยาแขนงต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีความรู้พื้นฐานในด้านนั้น ๆ ได้แก่ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลีนิค จิตวิทยาสังคม

สาระสำคัญของหลักสูตร

นอกจากการเรียนวิชาในภาคแล้ว นักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาจะต้องเลือกวิชาบังคับนอกสาขา คือ วิชา วท. 216 ชีววิทยาของสัตว์, ส. 218 สถิติที่ใช้ในจิตวิทยา 1, ส. 319 สถิติที่ใช้ในจิตวิทยา 2, ส. 457 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาโท สาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นหรือคณะอื่นๆ สามารถเลิกศึกษาวิชาในสาขาจิตวิทยาเป็นวิชาโทและวิชาเลือกนอกสาขา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ ตลอดจนวิธีศึกษาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง การเรียนวิชาจิตวิทยาจะเน้นการทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้เครื่อง มือ Biofeedback, REM เป็นต้น

การเลือกเรียนจิตวิทยาเป็นวิชาโท

สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาเฉพาะด้าน 3 วิชา คือ จ. 211, จ. 371 และ จ. 374 โดยต้องสอบทั้งสามวิชา ได้ไม่ต่ำกว่า C และเลือกเรียนวิชาเลือกเฉพาะด้านอีก 18 หน่วยกิต

ข้อแนะนำในการเรียนจิตวิทยาเป็นวิชาเอก

นักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของมนุษย์และคิดช่วยเหลือสังคม ควรฝึกฝนทักษะทางการให้คำแนะนำและปรึกษา มีพื้นความรู้เรื่องบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษย์ที่ปกติและอปกติต้องเป็นผู้ที่มีความรักและรักษาความลับของผู้อื่นได้ดี

ลักษณะอาชีพ

    ผู้สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาจิตวิทยาสามารถทำงานในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ บริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ทางจิตวิทยาดังนี้
  • ทำงานธนาคาร บริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
  • งานฝึกอบรม งานขาย งานวิจัย และงานประชาสัมพันธ์
  • ทำงานหนังสือพิมพ์ งานด้านสื่อสารมวลชนอื่น ๆ
  • ทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาตามโรงพยาบาลและหน่วยงานทางจิตเวช
  • เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ ตามโรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทเอกชนและมูลนิธิต่าง ๆ
  • เป็นอาจารย์สอนวิชาจิตวิทยาตามสถาบันที่มีการสอนวิชานี้

แนวทางในการศึกษาต่อ

สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท อาจศึกษาต่อระดับปริญญาโททางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ณ ต่างประเทศ โดยภาควิชาจิตวิทยาได้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลายแห่ง

บริการต่าง ๆ ของสาขา

ขณะนี้ทางภาควิชาจิตวิทยามีโครงการเลี้ยงตัวเอง เช่น โครงการฝึกทักษะการสร้างความสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมจิตวิทยาในการบริหารองค์กร Mini Industrial and Organizational Psychology (Mini I/O) และมีศูนย์เทคนิคพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการบริการสังคม เช่น รับจัดฝึกอบรม ทำวิจัย และเป็นที่ปรึกษาสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีศูนย์ให้คำปรึกษาทางด้านการเรียนและการปรับตัว และการบริการให้ความรู้แก่ผู้ที่ป่วยทางสุขภาพจิต โรคเอดส์ เป็นต้น

 

 

 
Cool เชิญรับชม ... คลิปวิดีโอแนะนำภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Smile
 
พาร์ทที่ 1
 

 .

.

.

พาร์ทที่ 2

 .

.

.

พาร์ทที่ 3

 .

.

.

พาร์ทสุดท้าย

 

แนะนำ

ดูต่อเพิ่มเติม

ที่

จับจิตโซไซตี้ ปีที่ 2

Comment

Comment:

Tweet

Whats up this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
http://www.shoessaleme.com/

#290 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-15 12:28

japan helps all of us by simply integrating quite a few exceptional capabilities and options. Its a unvaluable item for all fan of japan.

#289 By ?? ???????? (198.27.85.187) on 2013-11-15 05:01

Great new men E book Reveal Ways To Dominate The men World

#288 By ???????? (198.27.85.187) on 2013-11-14 07:07

Cutting edge watch E-book Shows you Solution To Rule The watch Arena

#287 By ?????? ?? (198.27.85.187) on 2013-11-14 02:24

Wizard Who Is Scared Of men.

#286 By moncler down coats queen collar (192.99.8.96) on 2013-11-13 19:26

An ideal technique for the men that you will check out today.

#285 By ?? ????? (192.99.8.96) on 2013-11-13 17:58

Further from the ultimate fix for the men you may discover straight away.

#284 By ????? ???????????? (192.99.8.96) on 2013-11-11 21:49

Nocera credit cards Blood pressure through behavinghonorably following your acrylic spillage, constructing an outofcourt claimsfacility so you can get some other as compared with $6 b rapidly in the hands ofinjured people as well as companies.

#283 By Sneakers Isabel Marant (31.41.216.112) on 2013-11-09 18:29

Great new men E-book Explains Easy Methods To Rule The men World

#282 By beats solo hd (195.154.167.165) on 2013-11-07 17:55

With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content I've either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any methods to help stop content from being stolen? I'd certainly appreciate it.
DUVETICA ????? http://brand.luokai.info/duvetica-mery

#281 By DUVETICA ????? (62.210.202.235) on 2013-11-07 08:27

Put an end to Protesting And Initiate your personal men Call campaign As a substitute .

#280 By ???? ??? (195.154.167.165) on 2013-11-07 01:49

bag {Got|Gradually got} You Straight down? Our Company Has The Perfect Solution

#279 By ??? ??????? (195.154.167.165) on 2013-11-01 14:00

Thanks for the marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you will be a great author.I will remember to bookmark your blog and will come back sometime soon. I want to encourage you to ultimately continue your great job, have a nice holiday weekend!
????? ?? http://www.sikusawath.com/skagenabc

#278 By ????? ?? (62.210.202.235) on 2013-11-01 07:16

Most people Seemed to Laugh at the japan - Nowadays I actually laugh at all of them
????? ????? http://www.schlachtreif.com/columbia-japan-8.html

#277 By ????? ????? (195.154.167.165) on 2013-10-31 09:51

Hey there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?
?? ???? ?? http://www.tmgmt.net/???ugg?-jp-2.html

#276 By ?? ???? ?? (62.210.202.240) on 2013-10-31 08:46

Terminate Protesting And Initiate a personal men Email campaign Alternatively
???????? http://???????.tierlacrosse.com/????????-dr-martens-japan-11.html

#275 By ???????? (195.154.167.165) on 2013-10-29 03:27

{What you ought to do|Selection of helpful steps|Carry out the following} to discover women before you're left out.

#274 By ??? (195.154.167.165) on 2013-10-27 18:39

Techniques of watch that you are able take advantage of starting up today.

#273 By ???????/???? (195.154.167.165) on 2013-10-24 16:28

bag {Got|At some point got} You Straight down? Our Company Has The Right Formula

#272 By moncler ??????????? (195.154.167.165) on 2013-10-23 20:27

When i liked the actual wow powerleveling a whole lot of I aquired that Claudette, along with enjoy it at the same time!!!

#271 By wow powerleveling (62.210.200.93) on 2013-10-22 08:04

Many people Used to Laugh at the japan - But These Days I actually laugh at all of them

#270 By ?????? ??? (195.154.167.165) on 2013-10-22 00:49

I? not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back in the future. Cheers
??? ?? http://www.masalu.org.tw/images/in/GUCCI20.html

#269 By ??? ?? (62.210.202.241) on 2013-10-17 17:54

The ultimate tool for men you may learn about as we speak.

#268 By ??????? (192.99.6.95) on 2013-10-16 15:01

Wizard That May Be Fearful Of men.
??????? ??? http://www.allkidney.com/????hermes-japan-12.html

#267 By ??????? ??? (192.99.6.95) on 2013-10-16 10:25

Whoa! This blog looks just like my old one! It's on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!
??? ?? ????? http://tokei.mywebpp.com/???(suunto)???-topsale-6.html

#266 By ??? ?? ????? (62.210.202.241) on 2013-10-16 03:46

Heya are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!
jdzhw.com http://www.jdzhw.com/

#265 By jdzhw.com (62.210.202.241) on 2013-10-16 02:28

Many people Used to Laugh about japan - Nowadays I laugh at them

#264 By ?????????? (192.99.6.95) on 2013-10-15 14:43

Dig up who is {talking about|chatting about|discussing|discussing about|expounding on|posting about|preaching about|raving about|speaking about|speaking of|writing about|debating in and around} bag and also the reason why you ought to fear.

#263 By ??? g???? (192.99.6.95) on 2013-10-13 01:04

Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Great choice of colors!
????? ?? ?? http://apnamess.com/images/msn/nihonja1.html

#262 By ????? ?? ?? (62.210.202.241) on 2013-10-12 08:13

Good day! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!
????? ??? ??? http://apnamess.com/images/msn/Hamilton2.html

#261 By ????? ??? ??? (62.210.202.241) on 2013-10-12 08:13

Good day! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a wonderful job!
??? ?? http://apnamess.com/images/msn/COACH1.html

#260 By ??? ?? (62.210.202.241) on 2013-10-12 06:17

I really like what you guys are up too. This type of clever work and coverage! Keep up the amazing works guys I've incorporated you guys to my own blogroll.
ASICS ?? http://watch.artgj.org/

#259 By ASICS ?? (62.210.202.241) on 2013-10-10 02:38

My partner and I stumbled over here coming from a different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to finding out about your web page yet again.
???? ???????? http://watches.flashead.com/????elgin-??-watches-25.html

#258 By ???? ???????? (62.210.202.241) on 2013-10-10 02:10

Specifically why nobody is bringing up watch {and|and as a consequence|and therefore|and as a result} precisely what one {should create|ought to accomplish} today.

#257 By ??? ?????? (192.99.6.95) on 2013-10-07 16:33

The fundamentals of the watch that one can take pleasure in starting up today.

#256 By ????? MK?? ????? (192.99.6.95) on 2013-10-07 10:21

This is why noone is chatting about watch {and|and because of that|and therefore|and as a consequence} precisely what you {should implement|ought to perform} right now.

#255 By ??? ?????? (192.99.6.95) on 2013-10-05 17:18

Done with the japan news? I am on this site to meet your requirements!!
NEW BALANCE M1300 http://www.quiettitleaction.net/???????-new-balance-japan-18.html

#254 By NEW BALANCE M1300 (192.99.6.95) on 2013-10-05 06:41

Things Every person Should Know With Regards To The bag Market

#253 By ??? ??????1 ?? (192.99.6.95) on 2013-10-05 02:36

Just stop Protesting and complaining And Initiate your personal men Promoting As a substitute .

#252 By ?????????? (192.99.6.95) on 2013-10-05 02:23

The Actual Procedures To Educate yourself about watch And Ways In Which You Can Be part of The watch Top dogs

#251 By ???????1MID (192.99.6.95) on 2013-10-03 15:31

Researches: bag {Will certainly Have|Can Have|May Have|Can Play} Major role In Virtually Any Site administration
puma http://www.quiettitleaction.net/???-puma-japan-4.html

#250 By puma (192.99.6.95) on 2013-10-02 15:01

{Perhaps|I would believe|Its possible|Its possible|It is possible that|Maybe|Probably|Possibly|Presumably|There's a risk} You Also Make These types of Mistakes With bag ?

#249 By ?????????? (192.99.6.95) on 2013-10-02 14:41

bag {Got|In time got} You Down? We Possess What You Need
????5???? http://www.kwl.co/????-5????-japan-15.html

#248 By ????5???? (192.99.6.95) on 2013-10-02 09:26

Most Important Practice That Is In fact Helping bag-experts To Rise

#247 By CASIO ?????? ?????? (192.99.6.95) on 2013-10-02 09:05

bag {Got|Finally got} You Down? We Already Have The Perfect Solution

#246 By ??????? (192.99.6.95) on 2013-09-27 11:21

{Perhaps|I'd suppose|Its likely|Might be possible|It is possible that|Maybe|Probably|Possibly|Presumably|There is a risk} You Also Make All these Slip-ups With bag ?

#245 By www.buysneakersjp.info (192.99.6.95) on 2013-09-27 01:13

watch was all too easy previously, these days it is {impossible|nearly impossible|close to impossible|virtually impossible}
????? ?????? http://www.abaloriosytutoriales.com

#244 By ????? ?????? (192.99.6.95) on 2013-09-26 18:35

bag {Got|Gradually got} You Way down? We Have The Most Effective Solution

#243 By seiko ???? ??? (192.99.6.95) on 2013-09-26 16:05

{Perhaps|I would suppose|Its possible|Might be possible|It is possible that|Maybe|Most probably|Possibly|Presumably|There's a risk} You Also Make Those same Slip ups With the bag !

#242 By ????? ????? (192.99.6.95) on 2013-09-24 16:20

Expert Who's Scared Of men.

#241 By ??????? ?? (192.99.6.95) on 2013-09-24 16:15