จากโฆษณา พบว่ามีการสร้างแรงจูงใจโดยใช้ทฤษฎีในเรื่องของ Incentive Motivation  โดยตีความได้ทั้งในมุมมองของเพศชายและเพศหญิงที่ได้รับชมแล้ว สามารถสรุปความคิดที่ได้จากโฆษณาตัวนี้ ดังนี้

Physical Attractiveness

ผู้ชายที่เป็นพระเอกหน้าตาหล่อเหลา แต่งกายด้วยเสื้อสูทที่สะอาดสะอ้าน รวย มีฐานะ ภูมิฐาน  ดูแตกต่างจากพนักงานคนอื่นๆ ทำให้เราสามารถเดาได้ว่า ผู้ชายคนนี้เขาคงจะเป็นหัวหน้างาน  เมื่อดูต่อไปจะพบว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีอีกด้วย  สังเกตได้จากตอนที่เขาก้มลงช่วยเหลือผู้หญิงเก็บของที่เผลอทำหล่นพื้น แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติความเป็นเพศชายที่แสดงออกมาให้เห็นในแบบต่างๆเหล่านี้เองล้วนอยู่ในคุณสมบัติอันที่ต้องการของผู้หญิงทั่วไป  โดยผู้หญิงที่แสดงเป็นนางเอกของเรื่องก็เกิดความไว้วางใจในตัวของผู้ชายคนนี้ว่าถ้าหากแต่งงานไปแล้วเขาจะสามารถช่วยเราดูแลลูกที่เกิดมาให้อยู่รอดได้  

นอกจากนี้ หากลองมองในแง่มุมของผู้ชายทั่วไปนั้น  ผู้หญิงที่เป็นที่หมายตาของหนุ่มๆนั้น จะต้องมีความโดดเด่นทางด้านความสวย สดใส อ่อนเยาว์ ผิวขาว ดูมีสุขภาพหายและใจที่ดี  ซึ่งในโฆษณาก็ได้ guide ไว้ว่า ถ้าอยากสวยใสเป็นที่หมายปองของผู้ชาย (โดยเฉพาะผู้ชายที่เพียบพร้อม)  ก็ต้องกินผลิตภัณฑ์กลูต้านี้เพื่อช่วยเสริมความงาม  และเมื่อตัวคุณสวยใสแล้วก็จะส่งผลให้มีผู้ชายเข้ามาให้ความสนใจในตัวคุณเอง  และผู้ชายประเภทนั้นก็เป็นคนที่หน้าตาดี มีฐานะเสียด้วย

สอดคล้องกับทฤษฎีของ ชาร์ล ดาร์วิน ผู้เสนอทฤษฎีทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่รวมไปถึงหลักการพื้นฐานของกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ที่มีการกล่าวไว้เกี่ยวกับ ลักษณะทางสรีระของทั้ง 2 เพศที่มีแรงดึงดูดกันและกัน  เช่น ผู้ชายต้องแมน แสงออดถึงความสามารถที่จะปกป้อง ดูแลผู้หญิงและลูกให้อยู่รอดได้  ส่วนลักษณะของผู้หญิงที่ดึงดูดเพศชาย เช่น เรือนร่างที่อวบอัดได้สัดส่วน มีหน้าอก  สะโพกผาย ทำให้ผู้ชายมั่นใจว่าเธอสามารถตั้งท้องและให้กำเนิดบุตรได้  เป็นไปตามทฤษฎีที่ระบุถึงความมุ่งหมายของมนุษย์นั้นเพียงเพื่อการอยู่รอดและสืบพันธุ์ให้เผ่าพันธุ์ของตนดำรงอยู่ต่อไปเท่านั้น  ผู้ด้อยกว่าย่อมถูกกำจัดทิ้งให้สูญพันธุ์ไปในที่สุด  (จากในโฆษณาคือผู้หญิงที่ผิวคล้ำๆ ไม่โดดเด่น ก็จะถูกเพศชายมองข้ามไป)   สรุปแล้ว แก่นของโฆษณานี้ ใช้หลักแรงจูงใจเกี่ยวกับ Physical Attractiveness ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานง่ายๆ  ที่ชี้ให้เห็นชัดเกี่ยวกับการทำให้ตัวของเรากลายเป็นที่ดึงดูด กับเพศตรงข้าม นั่นเอง 

 

Physical Attractiveness มีความหมายดังนี้ คือ

                สำหรับผู้หญิง คือ ความอ่อนเยาว์ และการมีสุขภาพดี และการที่สามารถมีบุตรเยอะๆ เพราะสัมพันธ์กับคุณค่าในการสืบต่อสายพันธุ์

                สำหรับผู้ชาย คือ ความเป็นผู้นำ  แข็งแรง  เต็มเปี่ยมด้วยความเป็นสุภาพบุรุษ  มีเงินเยอะๆ  เพราะจะทำให้ผู้หญิงมั่นใจว่าผู้ชายจะทำให้ลูกที่กำเนิดมาอยู่รอดได้  โดยนอกจากนี้แล้ว มีทฤษฎีของ Symons (1979) ที่เสริมไว้ว่า ความหล่อของผู้ชายไม่สำคัญเท่ากับความสามารถและทักษะต่างๆ  

ข้อเสนอแนะ 

โฆษณาตัวนี้อาจชักนำไปสู่ค่านิยมผิด ๆ ทำให้คนไม่รู้จักความพอดี หรือเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ ไม่มีความพอใจในตน  โดยอาจตีความได้ว่าเป็นการดูหมิ่นคนที่ไม่มีเงิน ไม่สวย ไม่หล่อ เสมือนเป็นส่วนด้อยในสังคม ส่งผลให้ผู้ชมประเภทนี้จะเกิด self-esteem ต่ำ นำไปสู่ความรู้สึกทุกข์ หรือเครียดได้ เป็นต้น

 

 

โดย : พิชชากร พุ่มพยุง 

 

Comment

Comment:

Tweet

applications and advise. But like I have already said earlier, you must perform your own part very well by following the instructions and books just as I was given when I 

 

http://muscle-buildinghelp.com/

#124 By Rose Lowe (39.42.157.14) on 2016-04-14 14:00

That's why I am inviting everyone to try it out and see the way it functions. I'm very interested into hearing your thoughts on this, and discover out the exact degree in which my muscle developing songs is fisting you with your training. 

 

http://muscle-growthhelp.com/

 

#123 By Michael Smith3 (39.42.132.11) on 2016-04-07 17:29

When planning your everyday diet strategy it is vital you concentrate it on consuming a lot of liver organ, which are filled with proteins, vegetables and whole grains. Foods to prevent consist of foods huge in fat a