จากโฆษณา พบว่ามีการสร้างแรงจูงใจโดยใช้ทฤษฎีในเรื่องของ Incentive Motivation  โดยตีความได้ทั้งในมุมมองของเพศชายและเพศหญิงที่ได้รับชมแล้ว สามารถสรุปความคิดที่ได้จากโฆษณาตัวนี้ ดังนี้

Physical Attractiveness

ผู้ชายที่เป็นพระเอกหน้าตาหล่อเหลา แต่งกายด้วยเสื้อสูทที่สะอาดสะอ้าน รวย มีฐานะ ภูมิฐาน  ดูแตกต่างจากพนักงานคนอื่นๆ ทำให้เราสามารถเดาได้ว่า ผู้ชายคนนี้เขาคงจะเป็นหัวหน้างาน  เมื่อดูต่อไปจะพบว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีอีกด้วย  สังเกตได้จากตอนที่เขาก้มลงช่วยเหลือผู้หญิงเก็บของที่เผลอทำหล่นพื้น แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติความเป็นเพศชายที่แสดงออกมาให้เห็นในแบบต่างๆเหล่านี้เองล้วนอยู่ในคุณสมบัติอันที่ต้องการของผู้หญิงทั่วไป  โดยผู้หญิงที่แสดงเป็นนางเอกของเรื่องก็เกิดความไว้วางใจในตัวของผู้ชายคนนี้ว่าถ้าหากแต่งงานไปแล้วเขาจะสามารถช่วยเราดูแลลูกที่เกิดมาให้อยู่รอดได้  

นอกจากนี้ หากลองมองในแง่มุมของผู้ชายทั่วไปนั้น  ผู้หญิงที่เป็นที่หมายตาของหนุ่มๆนั้น จะต้องมีความโดดเด่นทางด้านความสวย สดใส อ่อนเยาว์ ผิวขาว ดูมีสุขภาพหายและใจที่ดี  ซึ่งในโฆษณาก็ได้ guide ไว้ว่า ถ้าอยากสวยใสเป็นที่หมายปองของผู้ชาย (โดยเฉพาะผู้ชายที่เพียบพร้อม)  ก็ต้องกินผลิตภัณฑ์กลูต้านี้เพื่อช่วยเสริมความงาม  และเมื่อตัวคุณสวยใสแล้วก็จะส่งผลให้มีผู้ชายเข้ามาให้ความสนใจในตัวคุณเอง  และผู้ชายประเภทนั้นก็เป็นคนที่หน้าตาดี มีฐานะเสียด้วย

สอดคล้องกับทฤษฎีของ ชาร์ล ดาร์วิน ผู้เสนอทฤษฎีทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่รวมไปถึงหลักการพื้นฐานของกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ที่มีการกล่าวไว้เกี่ยวกับ ลักษณะทางสรีระของทั้ง 2 เพศที่มีแรงดึงดูดกันและกัน  เช่น ผู้ชายต้องแมน แสงออดถึงความสามารถที่จะปกป้อง ดูแลผู้หญิงและลูกให้อยู่รอดได้  ส่วนลักษณะของผู้หญิงที่ดึงดูดเพศชาย เช่น เรือนร่างที่อวบอัดได้สัดส่วน มีหน้าอก  สะโพกผาย ทำให้ผู้ชายมั่นใจว่าเธอสามารถตั้งท้องและให้กำเนิดบุตรได้  เป็นไปตามทฤษฎีที่ระบุถึงความมุ่งหมายของมนุษย์นั้นเพียงเพื่อการอยู่รอดและสืบพันธุ์ให้เผ่าพันธุ์ของตนดำรงอยู่ต่อไปเท่านั้น  ผู้ด้อยกว่าย่อมถูกกำจัดทิ้งให้สูญพันธุ์ไปในที่สุด  (จากในโฆษณาคือผู้หญิงที่ผิวคล้ำๆ ไม่โดดเด่น ก็จะถูกเพศชายมองข้ามไป)   สรุปแล้ว แก่นของโฆษณานี้ ใช้หลักแรงจูงใจเกี่ยวกับ Physical Attractiveness ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานง่ายๆ  ที่ชี้ให้เห็นชัดเกี่ยวกับการทำให้ตัวของเรากลายเป็นที่ดึงดูด กับเพศตรงข้าม นั่นเอง 

 

Physical Attractiveness มีความหมายดังนี้ คือ

                สำหรับผู้หญิง คือ ความอ่อนเยาว์ และการมีสุขภาพดี และการที่สามารถมีบุตรเยอะๆ เพราะสัมพันธ์กับคุณค่าในการสืบต่อสายพันธุ์

                สำหรับผู้ชาย คือ ความเป็นผู้นำ  แข็งแรง  เต็มเปี่ยมด้วยความเป็นสุภาพบุรุษ  มีเงินเยอะๆ  เพราะจะทำให้ผู้หญิงมั่นใจว่าผู้ชายจะทำให้ลูกที่กำเนิดมาอยู่รอดได้  โดยนอกจากนี้แล้ว มีทฤษฎีของ Symons (1979) ที่เสริมไว้ว่า ความหล่อของผู้ชายไม่สำคัญเท่ากับความสามารถและทักษะต่างๆ  

ข้อเสนอแนะ 

โฆษณาตัวนี้อาจชักนำไปสู่ค่านิยมผิด ๆ ทำให้คนไม่รู้จักความพอดี หรือเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ ไม่มีความพอใจในตน  โดยอาจตีความได้ว่าเป็นการดูหมิ่นคนที่ไม่มีเงิน ไม่สวย ไม่หล่อ เสมือนเป็นส่วนด้อยในสังคม ส่งผลให้ผู้ชมประเภทนี้จะเกิด self-esteem ต่ำ นำไปสู่ความรู้สึกทุกข์ หรือเครียดได้ เป็นต้น

 

 

โดย : พิชชากร พุ่มพยุง 

 

Comment

Comment:

Tweet